Ajuda Personal

Higiene a persones enllitades.

Control de la medicació.

Alçar i gitar a personas.

Ajuda a domicili

Neteja de la vivenda.

Preparació de menjar.

Assistència i integració

Realització de compres.

Passejos i acompanyaments.

Atenció al domicili i/o hospitals

Atenció tant diurna com nocturna al domicili i/o hospitals.

NOU servei!!!

Lloguer de grua amb arnés.

Per alçar i movilitzar a persones.

Fins 150 kg.

Objectiu

El nostre objectiu principal és garantir la qualitat de vida i autonomia personal als associats i les seues famílies.

Tota la informació

Consulta tota la informació dels nostres serveis, per a triar allò més òptim a les teues necessitats.